torsdag 14 september 2023

På partikyrkogården?

Dom politiska partierna är döda. Det har påståtts flera gånger genom årens lopp. Livet (eller döden) i partierna avspeglas idag i dom sociala medierna. Hur är det i Skinnskattebergs kommun? Liv eller död? Om man går igenom dom sex i fullmäktige representerade partiernas Facebook-sidor sedan valet i september 2022 kan man få en bild av situationen.

Låt oss börja med Liberalerna och Centern. Dom framstår som dom döda eller åtminstone närapå döda partierna. På Liberalernas sida har det under det gångna året lagts ut ett inlägg: Den 22 oktober 2022, alltså för nästan ett år sen publicerades den senaste posten. Där berättade man lyckligt att Gabriel Andersson (L) nu skulle bli kommunalråd i Skinnskattebergs kommun. Så blev det nu som bekant inte.

Om Liberalerna inte gett ett pip ifrån sig på nästan ett år, är Centern om möjligt ännu något lite mer livlöst. Här finns inga inlägg sedan den 10 september 2022, alltså strax före valet. Sen breder tystnaden ut sig över Centerpartiet.

Så har vi fyra kvar. Lever dom, och i så fall hur?

Om man ser till antalet följare domineras scenen av Sverigedemokraterna med 2,3 tusen följare och Vänsterpartiet med tusen följare. För S redovisas 593 följare och M 274. Jag har gjort ett försök att klassificera dom budskap som dessa fyra kommunicerar till sin läsekrets. Så här bli det:

Tabell: Antal inlägg på partiernas FB-sidor sedan valet 2022


Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är dom partier som erbjuder sina medlemmar och sympatisörer mest möjligheter att själva delta i möten och andra aktiviteter. Av Socialdemokraternas inlägg handlar inte mindre än nästan tre fjärdedelar om sådana aktiviteter. För Vänsterpartiet handlar det om knappt hälften. Det ska dock noteras, att många av S-aktiviteterna annonseras flera gånger. Förstamajfirandet bestås t ex med inte mindre än sex poster.

Finns det något lokalt politiskt innehåll i dom publicerade texterna? Också här intar Vänstern en ledande position med 40 procent av innehållet, men tätt följda av Moderaterna med 30 procent. Men, som när det gällde Socialdemokraternas mötesaktiviteter är det kolossalt mycket av upprepningar. Det är också ganska sällan mer text än en paroll. Det är hos M ovanligt att frågorna utvecklas. Både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är sparsamma när det gäller att diskutera innehållet i den lokala politiken. I SD:s fall gäller det 13 procent av det samlade publicerade innehållet under året och S inte mer än sex procent.

Centralt eller regionalt material direkt kopierat eller länkat är paradgrenar för Moderaterna och Sverigedemokraterna. 40 – 50 procent av deras Facebooksidor består av sådant. Särskilt hos Moderaterna används också när det gäller det centrala materialet tjattekniken. Samma inlägg publiceras gång efter gång.

Men det verkligt avvikande för SD är annars de ”glada tillropen”. Medlemmar och följare tillönskas trevliga helger, trevlig Kristi himmelsfärd, trevlig semester, trevlig första advent. Andra, tredje och fjärde också. Denna trivsamhet utgör en tredjedel av innehållet på SD:s sida.

Uppmaningar att bli medlem är ganska vanliga hos M. Var sjunde FB-post handlar om detta. Också i det avseendet är det tjattekniken som gäller.

Om man ska sammanfatta blir det så här:

  • Vänsterpartiet: Information och diskussion om lokal politik och många aktivitetstillfällen.
  • Socialdemokraterna: Många aktivitetstillfällen, men magert politiskt innehåll.
  • Moderaterna: Noll aktiviteter, men både lokal politik och centralt politiskt material. Det mesta håller sig på parollnivån; väldigt lite information och diskussion.
  • Sverigedemokraterna: Mest centralt material. Det är också anmärkningsvärt mycket ”glada tillrop”. Titt som tätt tillönskas medlemmar och följare trevligheter.
  • Liberalerna och Centern: Döda partier

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar