torsdag 3 augusti 2023

Fagersta-prästen fixar VD-jobb åt gammal kompis

Senast häromdagen hade jag anledning att skriva om den komplicerade företagsstruktur som kontrolleras av Västanfors-Västervåla församling i Fagersta och dess kyrkoherde Henrik Rydberg. Det handlade då om planerna att ta över det konkursdrabbade Fagersta Brukshotell.

P4 Västmanland avslöjar idag att den planerade vårdcentralen inte, som de andra företagen är helägt av kyrkan, direkt eller via ett koncernbolag. Nej, när det gäller vårdcentralsbolaget äger församlingen bara 60 procent. Resten ägs av prästen själv, som är styrelseordförande i bolaget, och en kompis till honom som är verkställande direktör i bolaget.

VD:n är en gammal kompis till Rydberg. De var klasskamrater i gymnasiet, och han är ingenjör. Rydberg säger i radions intervju:

Han bor i Paris nu, och ska flytta hem, så det var ett bra tillfälle att ha ett jobb i Sverige.

Lyssna till inslaget i P4 Västmanland här:


Att driva en vårdcentral är ofta en lönsam affär. SVT Nyheter Västmanland avslöjade tidigare miljonvinster i privata vårdcentraler. Se klippet från SVT här.

Tillväxtverket skrev i en rapport 2012 ”Bland de företag som uppger att verksamheten går med överskott är det endast vårdcentraler som uppger att de har en god avkastning.” Dagens Samhälle exemplifierade 2015 med privata vårdcentraler som hade rörelsemarginaler på 43 – 44 procent. Enligt Välfärdsutredningen 2016 var de vårdcentraler som hade riktigt höga rörelsemarginaler alla privat drivna.

Utredningen konstaterade vidare att det framförallt är mindre vårdcentraler och specialistläkarmottagningar som uppvisar övervinster. Skatteverket har i sin rapport om skatteplanering i välfärden bedömt att det finns en omfattande skatteplanering i dessa bolag. Ägare i dessa bolag tar ut utdelning till lägre beskattning eller tar ut medel vid försäljning av verksamheten som även då beskattas som inkomst av kapital.

Det ser ut som om Rydberg och hans klasskompis har skaffat sig en riktig guldkalv.

Församlingens och Rydbergs företagsimperium

Församlingen driver ett antal bolag:
 • Svenska kyrkan i Fagersta AB är moderbolaget, direkt ägt av församlingen. Rydberg är ledamot i styrelsen.
 • Malingsbo Rehabcenter AB. Rydberg är styrelseordförande. Bolaget har också en filial i Örebro.
 • Kyrkans begravningsbyrå i Sverige AB. Rydberg är styrelseordförande. Bifirmor är Kyrkans allservice i Fagersta och Kyrkans juridiska byrå i Sverige.
 • Förskolan Västanvinden i Västerås AB. Rydberg är VD.
 • Kyrkans vård och omsorg i Sverige AB. Rydberg är styrelseordförande. Enligt verksamhetsbeskrivningen ska företaget driva vårdcentral.

Till detta ska läggas de aktuella hotellbolagen:

 • Fagersta Stadshotell
 • Hotellfastigheter i Fagersta

Dessutom drivs ett antal verksamheter direkt av församlingen:

 • Lindgården konferens
 • Lindgårdsskolan med förskola, fritidshem och grundskola alla stadier.
 • Lindgårdshallen. Idrottshall.

Vid sidan om allt detta som har koppling till församlingen har Henrik Rydberg två bolagsengagemang:

 • Lazarmed AB där Henrik Rydberg är styrelseledamot. Bolaget ska bedriva konsultationer och rådgivning i hälso- och sjukvårdsfrågor.
 • Rydberg Mats Henrik, enskild firma. Verksam inom branscherna industri, skog, produktion.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar