måndag 20 september 2021

Det var olagligt av Skinnskattebergs fullmäktige att fatta beslut med handuppräckning

Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg beslöt i november 2019 att sänka kommunalskatten med den i och för sig löjliga summan 5 öre per skattekrona. För en normalinkomsttagare motsvarar det ungefär 12:50 i månaden. Alltså inte ens snuspengar. Det hela var bara ett led i de borgerligas kampanj för att utsätta det socialdemokratiska minoritetsstyret för förödmjukelser genom nederlag i omröstningar.

Kruxet var bara att omröstningen genomfördes genom handuppräckning. Så kan det inte gå till i fullmäktige. Enligt den fastställda arbetsordningen ska omröstningar ske genom upprop av ledamöterna. Först ska de båda viceordförandena rösta. Därefter följer övriga ledamöter i den ordning de står på en särskild uppropslista. Ordföranden röstar alltid sist.

Syftet med den här lite krångliga proceduren är att det ska kunna dokumenteras hur varje ledamot har röstat. Det kan ju vara viktigt att veta, när väljarna en gång ska utkräva ansvar av sina valda ombud. Vid handuppräckningen hade sekreteraren ungefär 20 sekunder på sig att avgöra och anteckna hur var och en röstat. Det står knappast inom mänsklig förmåga.

Jag tyckte därför att det vore rimligt att Förvaltningsrätten fick uttala sig om det verkligen var lagligt att göra på det här sättet, och strunta i alla regler om hur omröstningar ska gå till. Den karamellen har nu domstolen sugit på i nästan två år.

Utslaget är solklart. Nej, så får man inte göra. Så här skriver rätten i domen:

Det är ostridigt att det aktuella röstningsförfarandet inte skett enligt vad som anges i arbetsordningen för fullmäktige i Skinnskatteberg. Beslutet har därför inte tillkommit på ett lagligt sätt. Det faktum att fullmäktige godtagit det aktuella förfarandet föranleder inte till någon annan bedömning, eftersom arbetsordningens föreskrifter är bindande för fullmäktiges arbetsformer. Av arbetsordningen framgår inte någon möjlighet att avvika från denna i enskilda fall.

Beslut som inte har tillkommit på ett lagligt sätt ska upphävas. Men rätten anser att resultatet av den olagliga omröstningen skulle ha blivit detsamma om man gjort rätt. I just det här fallet beslöt rätten därför att inte upphäva beslutet. Det finns stöd i lagen för att göra så. Sen kan man ju också konstatera att beslutet senare har verkställts av skattemyndigheten, så det skulle nog vara svårt att rätta till den saken.

Så kommunfullmäktige slapp undan med bara svansen svedd den här gången. Men det är viktigt att det slås fast, att i demokratin måste man hålla sig till lagar och regler.

 

Den olagliga omröstningen
Bild Staffan Bjerstedt, Fagersta-Posten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar