tisdag 4 juni 2019

Fullmäktige i Skinnskatteberg prickar kommunstyrelsen


Fullmäktige i Skinnskatteberg behandlade igårkväll bokslutet för 2018. Revisionen hade riktat en anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande styrning, intern kontroll och måluppfyllelse.

Bakom anmärkningen låg fyra särskilda omständigheter:
  • Vid en genomgång av kommunens mål visade det sig att den samlade måluppfyllelsen kan skattas till cirka 40 procent. Det ska tilläggas att skattningen överlag var rätt så generös.
  • Kommunens bristande kontroll över användningen av kommunens 42 bilar (brandkåren oräknad) och tillhörande bensinkort. Läs mer
  • Brister i säkerhet och drift av kommunens it-system. Läs mer
  • Schabblet med utgivningsbevis och ansvarig utgivare för informationstidningen 0222:an och kommunens webbplats, som innebar att man i mer än ett halvår bröt mot grundlagen. Läs mer

Fullmäktiges presidium hade föreslagit att fullmäktige skulle ansluta sig till revisionens anmärkning, vilket också blev fullmäktiges enhälliga beslut.

Det ska strykas under att anmärkningen gäller förra mandatperiodens kommunstyrelse där den styrande majoritetskoalitionen utgjordes av Folkpartiet (”Liberalerna”) och Sverigedemokraterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar