torsdag 6 juni 2019

Än är Danmark inte förlorat

Mandatfördelningen i folketinget efter danska valet. Figur från DR.

Det danska valet är över. Det viktigaste i resultatet är att det rasistiska Dansk Folkeparti (systerparti till Sverigedemokraterna) har gjort en brakförlust och minskar från 37 till 16 mandat i folketinget. Den borgerliga regeringen som styrt med stöd av DF har avgått och alla väntar sig en socialdemokratiskt ledd regering.

Det parti som framförallt bidragit till ”det röda blockets” framgång är Socialistisk Folkeparti som fördubblar sina mandat: från 7 till 14. Övriga partier som räknas in i det röda blocket är den mer vänsterradikala Enhedslisten, det vänsterliberala Radikale Venstre och eventuellt också det lilla miljöpartiet Alternativet. Av dessa har Radikala Venstre haft valframgångar medan Enhedslisten och Alternativet har backat.

Det anses att Socialdemokraternas (begränsade) framgång (med bara ett mandat) beror på att de i stor utsträckning har tagit över Dansk Folkepartis invandrarfientliga politik. Det är därför inte helt självklart att det ska gå smidigt att få ihop en ”röd” majoritet. Radikala Venstre och Enhedslisten kräver lättnader i den restriktiva invandringspolitiken. Båda dessa partier har säkert varit en tillflyktsort för väljare som haft svårt att hitta ett icke invandrarfientligt alternativ.

Men det ska väl läggas till att de krav som RV och Enhedslisten ställer när det gäller invandringspolitiken i ett svenskt perspektiv kan betraktas som måttliga. I stort sett begränsar det sig till att man vill att Danmark ska ta emot kvotflyktingar och bättre villkor för de barn som finns tagna i förvar på utresecentret Sjælsmark. Men måttstocken i Danmark är en annan än i Sverige.

Socialistisk Folkeparti prioriterar istället som viktigaste krav personaltätheten i barnomsorgen!

De gröna i Alternativet är inte säkra på att de vill stödja en socialdemokratisk regering. Mot denna bakgrund är det lite märkligt att i kommentarer från både svenska politiker och journalister talar man om ett rödgrönt block och en rödgrön majoritet i folketinget. Förmodligen är det något slags etnocentrism som ligger bakom: svenskar skulle inte förstå om man som danskarna skulle tala om ”det röda blocket.” Och dessutom slipper man berätta att utan framgångarna för Vänsterpartiets systerparti Socialistisk Folkeparti skulle det inte finnas någon ny majoritet i Danmark.

Men ett litet ljus i mörkret är ändå det danska valet: Noch ist Dänemark nicht verloren.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar