söndag 22 april 2018

Skulle du köpa en begagnad bil av de här? LagenDetta är sjätte avsnittet av den serie där vi granskar hur den borgerligt-sverigedemokratiska majoriteten i Skinnskattebergs kommun har klarat sig under mandatperioden. I kommande inlägg ska vi granska  rutschbanorna.

Det är inte så noga med att följa lagarna för den populistiska kommunledningenFör den som läst tidigare inlägg i serien är det nog tydligt att det inte är så noga med efterlevnaden av lagarna i Skinnskattebergs kommun. Man röstade igenom kommunalrådets högre lön genom felaktigheter i strid med kommunallagen. Domstolens beslut att upphäva beslutet trotsades.

Flera gånger har man försökt sätta munkavle på kommunens personal i strid med grundlagen. Under lång tid bedrev kommunstyrelsen verksamheten i grundskolan på ett sätt som inte uppfyllde skollagens krav.

Kommunallagen förskriver att kommunstyrelsen ska ha en bra intern kontroll av kommunens förvaltning. I en revisionsrapport ()hösten 2015 konstateras att den interna kontrollen var under all kritik och i strid med lagens krav.

I en annan rapport om bostadsförsörjningen slås det fast att kommunen, trots att lagen kräver det, inte har ett bostadsförsörjningsprogram. På grund av att ett sådant program saknades gick man också miste om statsbidrag för bostadsbyggande.Tidigare inläggPraeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar