tisdag 23 februari 2016

Fp+SD-alliansen till väljarna: ”Tji fick ni!”Ett 70-tal barn i södra delen av Skinnskattebergs kommun har valt att gå i skola i Kolsva i Köpings kommun. Köpings kommun har inte velat ordna skolskjuts åt dessa barn och lagstiftningen har hindrat Skinnskattebergs kommun. Man kan inte ordna skolskjuts till en annan kommun om det blir dyrare än vad skolskjutsen till kommunens egen skola skulle ha kostat. Också kommunallagens regler om likabehandling lägger hinder i vägen. Det här vet alla kommunalpolitiker.

Icke desto mindre kunde de s k allianspartierna i Skinnskattebergs kommun i sitt valprogram i valet 2014 lova:

Alla grundskoleelever som bor i kommunen och som är i behov av skolskjuts ska ha rätt till skolkort till skolor i vår kommun och i Kolsva och Fagersta, om de kan utnyttja ordinarie busslinjer.

Det här lönade sig. I valet fick Folkpartiet tre procent mer av rösterna i det södra valdistriktet i kommunen än i det norra. De borgerliga förlorade trots det valet men tog sedan makten i kommunen med hjälp av Sverigedemokraterna. Maktskiftet var ett faktum när de borgerliga och SD röstade igenom den borgerliga budgeten. Där anslogs nästan en halv miljon extra för att ordna skolskjuts till Kolsva. Så här sa det blivande populistiska folkpartistiska kommunalrådet Carina Sándor i fullmäktige:

Vi vet alla vad det handlar om. Ska elever i södra kommundelen få välja skola i Kolsva trots att den ligger utanför Skinnskattebergs kommungräns? … Att stötta denna valfrihet genom att ge resurser till skolresor är en enkel åtgärd men som är bra för många.

Det var 2014. Nu är det 2016 och inget har hänt. I en interpellation i fullmäktige frågade 
vänsterpartisten Fredrik Skog vilka åtgärder som vidtagits för att förverkliga löftet. Av kommunalrådet Carina Sándors interpellationssvar framgick att inget har gjorts. Det enda man gjort är att konstatera att det inte går. I fullmäktigedebatten sa Sándor:

Jag hoppas att det ska lösas … Det är ingen lätt nöt att knäcka … Går det så går det och går det inte så går det inte.

Jämför gärna vad de sa 2014 med vad de säger nu!

Det finns två tänkbara förklaringar till att det blev så här: Antingen trodde Carina Sándor och de andra borgarna att det skulle gå att ordna skolskjuts till Kolsva. Eller så visste de att det inte gick, men lovade ändå att göra det.

Den första förklaringen tyder på en uppseendeväckande okunnighet. Den andra förklaringen på en uppseendeväckande oärlighet. Det är bara att välja.

Läs gärna också ett tidigare inlägg här om hur Carina Sándor handskas med sanningen. Klicka här


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar