måndag 17 augusti 2015

Ny spännande artikelserie: De försvunna städerna

Före kommunreformen på 1970-talet fanns det tre kommuntyper på den primärkommunala nivån: städer, köpingar och landskommuner. Jag har tidigare skrivit om hur man med hjälp av det officiella kommunnumret kan spåra dessa tre kommuntyper till dagens kommuner. Läs här. De två första siffrorna i kommunnumret är en länskod. De två sista siffrorna är en kommunkod inom länet.

Den första av dessa två sista siffror avslöjar vilken kommuntyp det handlar om. Om denna magiska siffra är en 6:a (eller i vissa fall en 7:a) handlar det om en kommun som före indelningsreformen var en köping, eller så ingår en köping som namngivande beståndsdel i den nya kommunen. Jag har bara hittat ett undantag från denna regel: Härjedalens kommun har fått ärva kommunnummer efter Svegs köping, men namn efter landskapet.

På samma sätt betecknar en 8:a eller i vissa fall en 9:a en f d stad. Liksom var fallet i Härjedalen har landskapet fått ge namn åt Gotlands kommun, som dock fått ärva kommunnummer efter Visby stad.

Alla andra siffror (0 – 5) betecknar före detta landskommuner.

Om man summerar alla kommuner som på det här sättet har ärvt en stadsåtta eller –nia så blir det 124 stycken. Men det är inte hela sanningen. Det fanns faktiskt ytterligare nio städer, men de har så att säga försvunnit spårlöst (de har i alla fall inte lämnat något spår efter sig i kommunnumret). Det beror på att de har uppgått i en annan kommun, vanligtvis en som fått namn och nummer efter en före detta stad. I ett fall har den försvunna staden uppgått i en nya kommun som fått namn och nummer efter en före detta köping.

Den här artikelserien syftar till att lära oss den om inte fullständigt, så i alla fall i det närmaste, onödiga kunskapen om de försvunna städerna. Här kommer den första av de nio städerna. Fler kommer senare.

Djursholm: Rikingarnas ghetto
Annons från 1914
Ägaren till Djursholms slott i södra Uppland började 1889 sälja både tomter och färdigbyggda villor på slottets marker. Det bolag som bildades hade hand om alla olika slags samhällsservice: vägar, vatten och avlopp, gatubelysning och den nya smalspåriga järnvägen till Stockholm. Det ångloksdrivna tåget gick till en början med till Östra Station i Stockholm. Men Östra Station ansågs obekvämt avlägsen, så planen var att låta tågen gå ända in till centrum. Efter att banan elektrifierats var det möjligt att dra spåren vidare över Valhallavägen och längs Engelbrektsgatan till Engelbrektsplan. Ända till 1960 rasslade Djursholmståget fram på Stockholms gator.
Enligt ett obekräftat rykte ska nollor från KTH någon gång på 50-talet ha oljat eller såpat rälsen i sista uppförsbacken mot Östra Station. Djursholmståget tog sig inte upp utan bogseringshjälp av ett ånglok. Andra liknande skrönor handlar om tåg som svetsats fast vid rälsen. Inte heller det har kunnat beläggas.

1890 bildades Djursholms municipalsamhälle inom Danderyds landskommun. 1901 bröts muncipalsamhället ut ur kommunen och Djursholms köping bildades. Köpingen tog över Djursholmsbolaget om omvandlades till stad 1914. 1967 utvidgades staden genom att den slogs samman med Stocksunds köping. 1970 inkorporerades Tranholmen i Lilla Värtan som dessförinnan tillhört Lidingö stad. Men sen var det slut på framgångarna. 1971 slogs staden samman med Danderyd till Danderyds kommun.

Även om Djursholms stad försvann, så var det inte alldeles spårlöst. Kommunnumret och kommunnamnet försvann, men den nya kommunen övertog både stadsvapnet och Djursholms slott, där Danderyds kommunalförvaltning numera huserar. Folkmängden idag är omkring 7 000 invånare vilket motsvarar drygt 20 procent av hela kommunen.


Djursholm är väl annars mest känt för sin välbärgade och borgerliga befolkning. I det sista stadsfullmäktige valt 1966 hade Högern 21 av de 35 mandaten.

Djursholmståget på Stockholms gator

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar