onsdag 26 juni 2013

Ny bok om ledarskapFörra våren deltog jag i ett av Ax:son Johnson-stiftelsens exklusiva seminarier (by invitation only) på Engelsbergs herrgård under rubriken ”Behovet av ledarskap”. Bland deltagarna märktes gamla kompisar som Tommy Möller och Stig Henriksson samt praktiker som Kent Persson (floskelmaskinen), Anders Knape och Lars Stjernkvist.

I publiken skymtade sådana som förre propagandaministern Per Schlingmann och tyckaren Stig-Björn Ljunggren, som för mångfaldens skull brukar beskrivas som socialdemokrat. Sannerligen kändes det som att delta i Moderaternas politikutveckling!

Seminariet har nu resulterat i en antologi med samma namn. Jag bidrar där med ett kapitel om ”Den svenska borgmästaren” (Läs: Kommunstyrelseordföranden). Jag har tagit tillfället i akt att vädra några gamla käpphästar: KSO har i jämförelse med borgmästarna i många andra länder en utomordentligt svag formell ställning. Den starka partipolitiseringen av kommunerna och av uppdraget bidrar till att fylla ut bristerna i den formella institutionaliseringen. Eftersom formell auktoritet saknas blir det andra egenskaper hos KSO och hos kommunen som kommer att bestämma KSO:s faktiska maktställning, med stora variationer som följd. Den svaga formella institutionaliseringen gör också uppdraget sårbart för konspirationer och ”dolkstötar i ryggen”. Vanans makt och den relativa stabilitet som partisystemet och den partipolitiska logiken skänker kommunerna gör att man knappast kan vänta sig några radikala förändringar vad avser KSO:s formella ställning.

Kurt Almqvist & Lotta Gröning (red) 2013 Behovet av ledarskap Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Boken kan beställas från Axess 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar