torsdag 28 januari 2021

Dra inte i handbromsen!

Titt som tätt läser och hör man om att ”nu är det dags att dra i handbromsen”. Det är förstås bildligt. Den som säger eller skriver ”dra i handbromsen” menar att nu är det något som har gått för långt eller att det håller på att barka åt skogen. Det är något man måste få stopp på.

Handbroms är annars något som oftast förknippas med bilar. Handbromsen används famförallt för att hindra stillastående bilar att börja rulla om man parkerat till exempel i en backe. Sällan används handbromsen för att få stopp på det framrusande fordonet. Då är nog fotbromsen att föredra.

Däremot kan man använda handbromsen för att framkalla en sladd – en s k handbromssladd. En ganska kul grej, inte minst på vintern. Men det kan samtidigt vara en riskabel manöver. Så här beskrivs riskerna i en Wikipedia-artikel:

En handbromssladd [utgör] en allvarlig risk för att fordonet ska välta. Särskild försiktighet måste vidtas när manövern utförs med ett fordon med hög tyngdpunkt, så som en SUV. En grundläggande risk ligger i att missbedöma omgivningen, vilket resulterar i att det glidande fordonet träffar ett hinder (t ex annat fordon, ett skyddsräcke eller ett träd). En annan risk är fel hastighet, vilket kan resultera i att fordonet kör av vägen i stället för att sladda.

På tåg finns det en nödbromsanordning. Särskilt förr var det ofta ett handtag att dra (jämför TV-programmet ”På spåret”) ned om en passagerare upptäckt allvarlig fara så att tåget snabbt måste stoppas. Det kan t ex handla om att det utbrutit brand eller att någon person fastnat i ett dörrpar. Dra därför hellre i nödbromsen än i handbromsen om något har gått för långt eller om det är dags att få stopp på något. Handbromsen kan leda till att man helt förlorar kontroll över situationen och därmed ställer till än större skada.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar