onsdag 10 april 2013

Det blir ingen Lex Carina den här gångenValet 2006 ledde i Skinnskattebergs kommun till att en majoritetskoalition bildades av de borgerliga partierna och det lokala Skinnskattebergsdemokraterna. Efter en tid bytte Skinnskattebergsdemokraterna sida och slog sig ihop med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Trots att de borgerliga inte längre hade majoritet i fullmäktige vägrade kommunalrådet Carina Sandor (Fp) att avgå. När fullmäktige avsatte henne överklagade hon beslutet till Länsrätten, som häpnadsväckande nog gav henne rätt.

Det visade sig att domstolen menade att majoriteten i fullmäktige inte hade ändrats. För att man ska kunna avsätta kommunstyrelsens ordförande är det ett krav att fullmäktige har en annan majoritet än kommunstyrelsen. Detta är förstås en alldeles orimlig tolkning. Det innebär ju att fullmäktiges majoritet bara kan ändras vid val. Att partier eller koalitioner spricker påverkar enligt juristerna inte saken. På det här sättet legitimerar tolkningen av kommunallagen att makthungriga politiker kan bita sig fast trots att de inte längre har majoritet; en ur demokratisk synvinkel alldeles orimlig ståndpunkt.

Nu insåg Carina Sandor så småningom att det blev politiskt omöjligt att försöka styra med fullmäktiges majoritet emot sig och avgick frivilligt. Men den absurda händelseutvecklingen i kommunen gjorde att det nya kommunalrådet Lars Andersson (S) tog ett initiativ till att ändra lagen. Detta ledde så småningom fram till en socialdemokratisk motion i riksdagen om att lagen skulle ändras, så att det faktiskt blev möjligt att avsätta KS-ordföranden om fullmäktige fått en ny majoritet.

Riskdagens konstitutionsutskott har nu behandlat motionen, tillsammans med 43 andra motioner om kommunal demokrati. Konstitutionsutskottets betänkande är en riktig motionsslakt. Samtliga 44 motioner föreslås avslås. Beslut ska fattas av riksdagens kammare i nästa vecka. Inget tyder på att kammaren ska gå emot utskottet. Det blir med andra ord ingen Lex Carina den här gången. Men loppet är inte kört ännu.

Som motivering till avslaget hänvisar man i betänkandet till utredningen om den kommunala demokratins funktionssätt

Kommittén för förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt har i betänkandet Vital kommunal demokrati behandlat frågor om återkallelse av vissa uppdrag. Betänkandet har remissbehandlats och är föremål för beredning i Regeringskansliet. I avvaktan på resultatet av det pågående arbetet föreslår utskottet att motionerna avslås.

I klartext innebär det att frågan kan komma att återkomma om regeringen lägger en proposition med utredningens förslag. Då kan vi kanske äntligen få den efterlängtade Lex Carina. En sådan proposition väntas komma i juni.

Läs tidigare inlägg om Carina Sandor här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar